Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

Bookmark

Notes


Matches 201 to 250 of 9,536

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 191» Next»

 #   Notes   Linked to 
201 3 kinderen, die allemaal voor hun 6 levensjaar zijn overleden. Family F296928
 
202 3 kinderen, een niet openbaar Busio, Hendrikus (I495257)
 
203 3 kinderen, een niet openbaar Busio, Hendrikus (I495257)
 
204 3 zoons en 1 dochter Family F296904
 
205 3. Anna Catharina Remeysen [(Remeijsen)], dr. van Corneel Remeysen en Anna Cornelia Verschueren, ged.Wortel [AN, Belgi Remeijsen, Anna Catharina (I497442)
 
206 3. Anna Catharina Remeysen [(Remeijsen)], dr. van Corneel Remeysen en Anna Cornelia Verschueren, ged.Wortel [AN, Belgi Remeijsen, Anna Catharina (I497442)
 
207 3. Maria Jan Princen ged. Riel 23-04-1703, get Wilhelma jan michiel woutersen, Wouter van den broeck. Huwt 28 jan 1736 Tilburg Leendert van Gestel

Details
Maria Princen
gedoopt op maandag 23 april 1703 Alphen en Riel

Plaats: Alphen en Riel, bron: RAT, gezindte/instantie: RK register: 30, folio: 21
KIND: Maria
DOOPDATUM: 23-04-1703
Geslacht: V
VADER: Joannes Janssen Princen
MOEDER: Cornelia Peeter

Joannes Janssen Princen
Vader op maandag 23 april 1703 Alphen en Riel
Plaats: Alphen en Riel, bron: RAT, gezindte/instantie: RK register: 30, folio: 21
KIND: Maria
DOOPDATUM: 23-04-1703
Geslacht: V
VADER: Joannes Janssen Princen
MOEDER: Cornelia Peeter Cornelissen
Bron: Alrl-Fd30 1673-1747 (Rl) rk
Archief: DTB Alphen en Riel inventarisnummer 30
Retroacta van de Burgerlijke Stand 
Princen, Maria Jan (I497045)
 
208 3. Maria Jan Princen ged. Riel 23-04-1703, get Wilhelma jan michiel woutersen, Wouter van den broeck. Huwt 28 jan 1736 Tilburg Leendert van Gestel

Details
Maria Princen
gedoopt op maandag 23 april 1703 Alphen en Riel

Plaats: Alphen en Riel, bron: RAT, gezindte/instantie: RK register: 30, folio: 21
KIND: Maria
DOOPDATUM: 23-04-1703
Geslacht: V
VADER: Joannes Janssen Princen
MOEDER: Cornelia Peeter

Joannes Janssen Princen
Vader op maandag 23 april 1703 Alphen en Riel
Plaats: Alphen en Riel, bron: RAT, gezindte/instantie: RK register: 30, folio: 21
KIND: Maria
DOOPDATUM: 23-04-1703
Geslacht: V
VADER: Joannes Janssen Princen
MOEDER: Cornelia Peeter Cornelissen
Bron: Alrl-Fd30 1673-1747 (Rl) rk
Archief: DTB Alphen en Riel inventarisnummer 30
Retroacta van de Burgerlijke Stand 
Princen, Maria Jan (I497045)
 
209 30 Nov 1914 ??? Feiken, Jantje (I781625)
 
210 32 Cornelis Meeus Jan Ruelens, geb te Alphen, vermoedelijk omstreeks 1517, woonde te Alphen en was gegoed aldaar en te Gilze, kerkmeester te Alphen (1560-1562), schatter voor de 100e penning ald., overleden tussen 1577 en 1580. Dit is de Alphense tak van de Ruelens Ruelens, Cornelis Meeus Jan (I498113)
 
211 32 Cornelis Meeus Jan Ruelens, geb te Alphen, vermoedelijk omstreeks 1517, woonde te Alphen en was gegoed aldaar en te Gilze, kerkmeester te Alphen (1560-1562), schatter voor de 100e penning ald., overleden tussen 1577 en 1580. Dit is de Alphense tak van de Ruelens Ruelens, Cornelis Meeus Jan (I498113)
 
212 39 Pieternella Prins, geboren in 1815 te 's Gravenmoer, overleden in 1843 aldaar. Prins, Pieternella (I497296)
 
213 39 Pieternella Prins, geboren in 1815 te 's Gravenmoer, overleden in 1843 aldaar. Prins, Pieternella (I497296)
 
214 4 children Family F178742
 
215 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I640254)
 
216 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I640254)
 
217 4. Alexis Johannes Remeijsen, geb. Baarle-Nassau in 1862, Broodbakker, tr. Baarle-Nassau op 13 sep 1890 met

5. Julia Cornelia Weijermans, geb. Huijbergen in 1863. 
Remeijsen, Alex Johannes (I639896)
 
218 4. Alexis Johannes Remeijsen, geb. Baarle-Nassau in 1862, Broodbakker, tr. Baarle-Nassau op 13 sep 1890 met

5. Julia Cornelia Weijermans, geb. Huijbergen in 1863. 
Remeijsen, Alex Johannes (I639896)
 
219 4. Johannes Josephus Kin, geb. Baarle-Nassau (Akte 49) op 21 sep 1875, tr. Baarle-Nassau (Akte 18) op 17 nov 1917 met
5. Josephina Maria Voeten, geb. Baarle-Nassau (Akte 36) op 6 sep 1886. 
Voeten, Josephina Maria (I498088)
 
220 4. Johannes Josephus Kin, geb. Baarle-Nassau (Akte 49) op 21 sep 1875, tr. Baarle-Nassau (Akte 18) op 17 nov 1917 met
5. Josephina Maria Voeten, geb. Baarle-Nassau (Akte 36) op 6 sep 1886. 
Voeten, Josephina Maria (I498088)
 
221 4. Johannes Josephus Kin, geb. Baarle-Nassau (Akte 49) op 21 sep 1875, tr. Baarle-Nassau (Akte 18) op 17 nov 1917 met Kin, Johannes Josephus (I498089)
 
222 4. Johannes Josephus Kin, geb. Baarle-Nassau (Akte 49) op 21 sep 1875, tr. Baarle-Nassau (Akte 18) op 17 nov 1917 met Kin, Johannes Josephus (I498089)
 
223 4. Franciscus, geb. te Castelr Geerts, Franciscus (I497019)
 
224 4. Franciscus, geb. te Castelr Geerts, Franciscus (I497019)
 
225 4. Peter Jan Ruelens (blz 274), ged Alphen 25 nov 1643, woonde te Alphen begr. Ald. 22 maart 1720, tr. te Alphen 5 febr 1686
5. (3e huwelijk) Cornelia Vennincks (Phenix), weduwe van Hendrik Adriaen Havermans, begr. Alphen 2 mei 171916. Bartholomeeus Cornelis Meeus Ruelens, geb Alphen waarsch. omstreeks 1547, gegoed ald. en te Chaam , over. tussen 1812 en 31 maart 1623, tr.
17. Agnes Mathijs Bruijnen, overl Alphen 1 juni 164332 Cornelis Meeus Jan Ruelens, geb te Alphen, vermoedelijk omstreeks 1517, woonde te Alphen en was gegoed aldaar en te Gilze, kerkmeester te Alphen (1560-1562), schatter voor de 100e penning ald., overleden tussen 1577 en 1580. Dit is de Alphense tak van de Ruelens

34. Mathijs Jan Adriaen Bruynen

64. Bartholomeeus Jan (Jan) Ruelens woonde te Terover onder Alphen. bekleedde het ambt van Heilige Geestmeester van Alphen 1529

128. Jan Jan Ruelens. woonde te Alphen, zoals blijkt uit het oudste cijnsboek van Gilze, waarin hij als Jan Ruelens t 
Ruelens, Peter Jan (I497414)
 
226 4. Peter Jan Ruelens (blz 274), ged Alphen 25 nov 1643, woonde te Alphen begr. Ald. 22 maart 1720, tr. te Alphen 5 febr 1686
5. (3e huwelijk) Cornelia Vennincks (Phenix), weduwe van Hendrik Adriaen Havermans, begr. Alphen 2 mei 171916. Bartholomeeus Cornelis Meeus Ruelens, geb Alphen waarsch. omstreeks 1547, gegoed ald. en te Chaam , over. tussen 1812 en 31 maart 1623, tr.
17. Agnes Mathijs Bruijnen, overl Alphen 1 juni 164332 Cornelis Meeus Jan Ruelens, geb te Alphen, vermoedelijk omstreeks 1517, woonde te Alphen en was gegoed aldaar en te Gilze, kerkmeester te Alphen (1560-1562), schatter voor de 100e penning ald., overleden tussen 1577 en 1580. Dit is de Alphense tak van de Ruelens

34. Mathijs Jan Adriaen Bruynen

64. Bartholomeeus Jan (Jan) Ruelens woonde te Terover onder Alphen. bekleedde het ambt van Heilige Geestmeester van Alphen 1529

128. Jan Jan Ruelens. woonde te Alphen, zoals blijkt uit het oudste cijnsboek van Gilze, waarin hij als Jan Ruelens t 
Ruelens, Peter Jan (I497414)
 
227 40. Michael Joannis Stoops, geb. Alphen op 23 aug 1708, ovl. Baarle [Belgi Stoops, Michael Joannis (I495498)
 
228 40. Michael Joannis Stoops, geb. Alphen op 23 aug 1708, ovl. Baarle [Belgi Stoops, Michael Joannis (I495498)
 
229 5 Johanna Hendrika LIEBETON.
Dienstbode, winkelierster, zonder in 1901, geboren op 18-09-1841 te Venlo.
Brontekst: Extract uit de Registers van den burgerlijken stand der gemeente Venlo - Hertogdom Limburg - In het jaar duizend achthonderd een en veertig den achttienden september is te Venlo geboren: Johanna Hendrika Liebeton, wettige dochter van Conrardus Liebeton en van Jacoba Catharina Hooggreef, zijne huisvrouw. Voor eensluidend Extract uitgereikt te Venlo den 3 September 1869. De Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Venlo A. van Liebergen(?). Gezien door ons President der arrondissementsregtbank te Roermond, Hertogdom Limburg, voor legalisatie der bovenstaande handteekening van den Heer Van Liebergen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Venlo. Roermond den 4 September 1869. Handtekeningen van Griffier en Regter.
Dochter van Conradus LIEBETON (zie 10) en Jacoba Catharina HOOGGREEF (zie 11), overleden op 02-04-1917 om 11.00 uur te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
Brontekst: Heden vier april negentienhonderd zeventien verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Johannes van Houdt, oud achtenzestig jaren, zonder beroep, wonende alhier en Hendrik Jan Wagenvoorde, oud achtenzestig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarden, dat op twee april dezes jaars. des voormiddags te elf uur, Oostervantstraat , nummer zeventien, alhier is overleden Johanna Hendrika Liebeton, oud vijfenzeventig jaren, geboren te Venlo, wonende alhier, zonder beroep, eerder weduwe van Hendrikus Johannes Theodorus Hendriks, laatst van Johannes Leeggangers, dochter van Koenraad Liebeton en Johanna Hendrika, geslachtsnaam onbekend, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
Ondertekend door
J. v. Houdts ambtenaar
H.J. Wagenvoorde Teek....
In de huwelijksakte van zoon Hendrikus Johannes Theodorus van 18-07-1906 wordt de naam in de akte geschreven als Libeton, betrokkene zelf ondertekent met Liebeton. Dit staat ook in haar overlijdensakte. Daarin staat ook de naam van haar vader als Liebeton. In diverse aktes in Vreeswijk staat de naam als Libeton. Tot overlijden Oostervantstraat 17 Rotterdam.
Overige adressen:
Tot 04-02-1877 Arnhem.
Vreeswijk: register van ingekomen en vertrekkende personen:
Ingeschreven 04-02-1877, komende uit Arnhem, met 2 mannen en 3 vrouwen, Catholiek.
Vertrekt op 11-09-1882 naar Gorinchem met 2 vrouwen, dus moeder en dochter Bernardina Maria Theodora en 1 man, zoon Hendrikus Johannes Theodorus. De oudere stiefkinderen gaan dus kennelijk niet mee naar Gorinchem.
Van 11-09-1882 tot 01-02-1884 Gorinchem. Huwt daar 01-02-1884.
Ingeschreven in Dordrecht 23-02-1884 tot 11-08-1893.
In Rotterdam ingeschreven 14-08-1893 Rosestraat 8a/8b (niet goed leesbaar). Komende van Dordrecht.
Op gezinskaart als hoofd ingeschreven met zoon Christiaan Leeggangers, zoon Hendrikus Johannes Theodorus Hendriks en dochter Bernardina. De laatste wordt in 1900 ambtshalve uitgeschreven en in september 1900 weer ingeschreven, komende uit Londen. In maart 1901 wordt Bernardina's zoontje Carl Thiele ingeschreven.
In 1906 wonende te Rotterdam.
Vertrokken 18-01-1912 naar G.R. 2/81 (?).
Eerdere (?) adressen:
Pottenbakkersteeg 10
...Kade 14
Jufferstraat 48
Leuvehaven (?) 88
Boompjes 104
Pottebakkersteeg 8
Toren(?)akker 3
Pottebakkersteeg 10B
Allen te Rotterdam.
Echtgenoot is Hendricus Joannes Theodorus HENDRIKS, 36 jaar oud (zie 4), gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 30-09-1869 te Arnhem.
Echtgenoot is Johannes LEEGGANGERS, 49 jaar oud.
Sleepbootkapitein, schipper, geboren op 19-11-1834 te Dussen (gezindte: RC), zoon van Christiaan LEEGGANGERS en Emmerentia BUSIO, overleden op 01-03-1892 om 03.00 uur te Amsterdam op 57-jarige leeftijd. 
Liebeton, Johanna Hendrika (I498577)
 
230 5 Johanna Hendrika LIEBETON.
Dienstbode, winkelierster, zonder in 1901, geboren op 18-09-1841 te Venlo.
Brontekst: Extract uit de Registers van den burgerlijken stand der gemeente Venlo - Hertogdom Limburg - In het jaar duizend achthonderd een en veertig den achttienden september is te Venlo geboren: Johanna Hendrika Liebeton, wettige dochter van Conrardus Liebeton en van Jacoba Catharina Hooggreef, zijne huisvrouw. Voor eensluidend Extract uitgereikt te Venlo den 3 September 1869. De Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Venlo A. van Liebergen(?). Gezien door ons President der arrondissementsregtbank te Roermond, Hertogdom Limburg, voor legalisatie der bovenstaande handteekening van den Heer Van Liebergen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Venlo. Roermond den 4 September 1869. Handtekeningen van Griffier en Regter.
Dochter van Conradus LIEBETON (zie 10) en Jacoba Catharina HOOGGREEF (zie 11), overleden op 02-04-1917 om 11.00 uur te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
Brontekst: Heden vier april negentienhonderd zeventien verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Johannes van Houdt, oud achtenzestig jaren, zonder beroep, wonende alhier en Hendrik Jan Wagenvoorde, oud achtenzestig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarden, dat op twee april dezes jaars. des voormiddags te elf uur, Oostervantstraat , nummer zeventien, alhier is overleden Johanna Hendrika Liebeton, oud vijfenzeventig jaren, geboren te Venlo, wonende alhier, zonder beroep, eerder weduwe van Hendrikus Johannes Theodorus Hendriks, laatst van Johannes Leeggangers, dochter van Koenraad Liebeton en Johanna Hendrika, geslachtsnaam onbekend, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
Ondertekend door
J. v. Houdts ambtenaar
H.J. Wagenvoorde Teek....
In de huwelijksakte van zoon Hendrikus Johannes Theodorus van 18-07-1906 wordt de naam in de akte geschreven als Libeton, betrokkene zelf ondertekent met Liebeton. Dit staat ook in haar overlijdensakte. Daarin staat ook de naam van haar vader als Liebeton. In diverse aktes in Vreeswijk staat de naam als Libeton. Tot overlijden Oostervantstraat 17 Rotterdam.
Overige adressen:
Tot 04-02-1877 Arnhem.
Vreeswijk: register van ingekomen en vertrekkende personen:
Ingeschreven 04-02-1877, komende uit Arnhem, met 2 mannen en 3 vrouwen, Catholiek.
Vertrekt op 11-09-1882 naar Gorinchem met 2 vrouwen, dus moeder en dochter Bernardina Maria Theodora en 1 man, zoon Hendrikus Johannes Theodorus. De oudere stiefkinderen gaan dus kennelijk niet mee naar Gorinchem.
Van 11-09-1882 tot 01-02-1884 Gorinchem. Huwt daar 01-02-1884.
Ingeschreven in Dordrecht 23-02-1884 tot 11-08-1893.
In Rotterdam ingeschreven 14-08-1893 Rosestraat 8a/8b (niet goed leesbaar). Komende van Dordrecht.
Op gezinskaart als hoofd ingeschreven met zoon Christiaan Leeggangers, zoon Hendrikus Johannes Theodorus Hendriks en dochter Bernardina. De laatste wordt in 1900 ambtshalve uitgeschreven en in september 1900 weer ingeschreven, komende uit Londen. In maart 1901 wordt Bernardina's zoontje Carl Thiele ingeschreven.
In 1906 wonende te Rotterdam.
Vertrokken 18-01-1912 naar G.R. 2/81 (?).
Eerdere (?) adressen:
Pottenbakkersteeg 10
...Kade 14
Jufferstraat 48
Leuvehaven (?) 88
Boompjes 104
Pottebakkersteeg 8
Toren(?)akker 3
Pottebakkersteeg 10B
Allen te Rotterdam.
Echtgenoot is Hendricus Joannes Theodorus HENDRIKS, 36 jaar oud (zie 4), gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 30-09-1869 te Arnhem.
Echtgenoot is Johannes LEEGGANGERS, 49 jaar oud.
Sleepbootkapitein, schipper, geboren op 19-11-1834 te Dussen (gezindte: RC), zoon van Christiaan LEEGGANGERS en Emmerentia BUSIO, overleden op 01-03-1892 om 03.00 uur te Amsterdam op 57-jarige leeftijd. 
Liebeton, Johanna Hendrika (I498577)
 
231 5 Hendrika Raams, geboren in 1896 te Dussen, overleden in 1974 te Sprang-Capelle. Raams, Hendrika (I498083)
 
232 5 Hendrika Raams, geboren in 1896 te Dussen, overleden in 1974 te Sprang-Capelle. Raams, Hendrika (I498083)
 
233 5 kinderen, gegevens niet openbaar Busio, Johan Petrus (I495260)
 
234 5 kinderen, gegevens niet openbaar Busio, Johan Petrus (I495260)
 
235 5. Anna Barbara, geb. te Bunde op 05-04-1827 (getuigen: M.Donckers en J.Vrancken), ovl. (2 jaar oud) te Bunde op 08-02-1830 (getuigen: J en H.Vrancken).

(Overledene)
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen Toegangnr: 12.021
Inventarisnr: 3
Gemeente: Bunde
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 09-02-1830
Overledene Barbara Huijts
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-02-1830
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Bunde
Vader Mathijs Huijts
Moeder Anna Maria Muijtjens
Partner
Relatie: dochter 
Huijts, Anna Barbara Hubertina (I498826)
 
236 6 kinder Boer, Stoffer (I424631)
 
237 6 Petronella Oomen, * November 9, 1813 Chaam, Oomen, Petronella (I497367)
 
238 6 Petronella Oomen, * November 9, 1813 Chaam, Oomen, Petronella (I497367)
 
239 6 weken oud Plugers, Maria Christiana Louisa (I793774)
 
240 6 Wilhelmus Nicoaas Verheijen (Jespers). Hij is gedoopt op 24-09-1693 in Ulicoten.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-10-1716 in Baarle-Hertog (B) met:
7 Elisabetha Petri Dingemanni Cheeuws. Zij is gedoopt op 23-02-1699 in Ulicoten.

Kinderen van Wilhelmus Nicoaas en Elisabetha Petri Dingemanni:
I. Nicolaus. Hij is gedoopt op 17-12-1717 in Ulicoten.
II. Petronilla. Zij is gedoopt op 01-04-1720 in Ulicoten.
III. Catharina. Zij is gedoopt op 29-06-1723 in Ulicoten. Catharina is overleden v 
Verheijen, Wilhelmus Nicolaas (I497088)
 
241 6 Wilhelmus Nicoaas Verheijen (Jespers). Hij is gedoopt op 24-09-1693 in Ulicoten.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-10-1716 in Baarle-Hertog (B) met:
7 Elisabetha Petri Dingemanni Cheeuws. Zij is gedoopt op 23-02-1699 in Ulicoten.

Kinderen van Wilhelmus Nicoaas en Elisabetha Petri Dingemanni:
I. Nicolaus. Hij is gedoopt op 17-12-1717 in Ulicoten.
II. Petronilla. Zij is gedoopt op 01-04-1720 in Ulicoten.
III. Catharina. Zij is gedoopt op 29-06-1723 in Ulicoten. Catharina is overleden v 
Verheijen, Wilhelmus Nicolaas (I497088)
 
242 6. Adriaan Kusters, geb. Baarle-Nassau (Akte 40) op 19 sep 1844, tr. voor 1888 met
7. Theresia Verschueren 
Custers, Adriaan (I496331)
 
243 6. Adriaan Kusters, geb. Baarle-Nassau (Akte 40) op 19 sep 1844, tr. voor 1888 met
7. Theresia Verschueren 
Verschueren, Theresia (I639464)
 
244 6. Adriaan Kusters, geb. Baarle-Nassau (Akte 40) op 19 sep 1844, tr. voor 1888 met
7. Theresia Verschueren 
Custers, Adriaan (I496331)
 
245 6. Adriaan Kusters, geb. Baarle-Nassau (Akte 40) op 19 sep 1844, tr. voor 1888 met
7. Theresia Verschueren 
Verschueren, Theresia (I639464)
 
246 6. Franciscus Haneveer[V][M][3], geb. Baarle-Hertog [Belgi Haneveer, Franciscus (I639661)
 
247 6. Franciscus Haneveer[V][M][3], geb. Baarle-Hertog [Belgi Haneveer, Franciscus (I639661)
 
248 6. Anna Maria Hubertina, geb. te Bunde op 12-07-1829 (getuigen: J en H. Vrancken),
Naaister, ovl. (32 jaar oud) te Bunde op 12-05-1862 (getuigen: Vranken en Vossen, 
Huijts, Anna Maria Hubertina (I498828)
 
249 6. Clemens, geb. te Hoogstraten [Belgi Geerts, Clemens (I497020)
 
250 6. Clemens, geb. te Hoogstraten [Belgi Geerts, Clemens (I497020)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 191» Next»


Calendar

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.